Labels

29 March 2010

First contest coming soon

I'm working on some details regarding my first contest and I will announce it this week! So I hope you will enter and have some fun. I'm sure you'll love the prizes because they're awesome :)

W tej chwili pracuję nad szczegółami dotyczącymi mojego pierwszego konkursu. Na pewno zostanie on ogłoszony w tym tygodniu i mam nadzieję, że weźmiecie w nim udział. Obiecuję, że nagrody będę bardzo atrakcyjne :)


1 comment: